dimecres, 23 de maig de 2018

3r REPTE MATEMÀTIC 1r ESO: TROBAR EL MÀXIM VALOR POSSIBLE
TROBAR EL MÀXIM VALOR POSSIBLE

      El dia 16 de març de 2017 la Maria va fer 12 anys i els seus pares li van regalar un gosset.  Aquesta data, escrita en la forma  ddmmaaa ens dóna les xifres 16032017.  Ara volem substituir cada _  en l'expressió        1_6_0_3_2_0_1_7
per un signe +  o un signe 
x  de producte perquè el resultat de l'operació que queda escrita, calculat tenint en compte la prioritat de les operacions, sigui el més gran possible. Quin és aquest valor màxim?