dijous, 12 de maig de 2016

Construcció d'instruments musicals a 1r ESO

Els alumnes de 1r ESO, després d'estudiar les diferents famílies instrumentals, han construït els seus propis instruments. Aquí podeu veure un exemple amb l'electròfon fet per l'Arnau Cuartiella de 1r ESO A.