dilluns, 8 de maig de 2017

JUGUEM AMB DAUS
Abaix hi ha un dibuix de dos daus. Els daus són cubs amb un sistema especial de numeració en els quals es pot aplicar la següent regla: el nombre total de punts en dues cares oposades és sempre 7.
Abaix es poden veure 3 daus col·locats un a sobre de l’altre. El dau 1 té 4 punts en la cara d’adalt.                                                                                     

Quants punts hi ha en total en les 5 cares horitzontals que no es poden veure (cara d’abaix del dau 1, cares d’adalt i d’abaix dels daus 2 i 3)?