dimarts, 1 de desembre de 2015

Repte Matemàtic 3r ESO Desembre

En un laberint quadrat com el de la figura hi ha nou sales amb portes en tots els envans que separen les sales. 
Quan una persona travessa una porta immediatament aquella porta es tanca i ja no es pot tornar a obrir. Quants camins diferents hi ha per anar des de la sala X fins a la sala Y?