dimarts, 1 de desembre de 2015

Repte Matemàtic 4t ESO Desembre

En Ramon voldria escriure el resultat de 2 elevat a 1000000. Però abans de començar, s’ho pensa una mica i fa una estimació de quant li ocuparia l’esmentat nombre. Fa una prova escrivint les xifres petites i veu que li anirà bé escriure quatre xifres per cm i per anar ràpid a fer l’estimació decideix que prendrà 2 elevat a 10 com si fos 1000. Doneu, arrodonida a un nombre enter de metres, la longitud que estima en Ramon que abastarà el nombre 2 elevat a 1000000.

La solució s'ha d'entregar redactada a mà al professor de matemàtiques de 4t. 

Les solucions correctes tindran un reconeixement de fins a 0,5 punts en la nota del tema 4!